Leerlingenhandleiding Dwalen In Utrecht

  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Leerlingenhandleiding Dwalen In Utrecht as PDF for free.

More details

  • Words: 764
  • Pages: 5
Dwalen in Utrecht Het geheim van het St. Elisabeth Weeshuis

Leerlingen Handleiding

Gefeliciteerd! Gelefliciteerd! Je mag deelnemen aan het spannende Dwalen in Utrecht! Tijdens dit project zul je verschillende opdrachten moeten uitvoeren met als doel het geheimzinnig mysterie van vijf weeskinderen op te lossen. Je doet dit niet alleen, maar in een groepje van vijf personen. In deze handleiding vindt je de uitleg en spelregels. Veel plezier!

de weeskinderen Hier maak je vast kort kennis met de weeskinderen.

Joodse Peter

Mooie Neeltje

Slimme Johanna

Verwende Catharina Rebelse Hendrick de

Verlegen en

Zang- en

De Behulpzame

Houdt van snoep en

Viezerick. Haalt veel

gepassioneerd

danstalent in de

boekenwurm.

mooie spullen.

kattekwaad uit!

schilder.

dop.

1

Dwalen in Utrecht

Speluitleg Samen met een groep van vijf leerlingen bezoek je leuke en spannende plaatsen in Utrecht die iets met de weeskinderen te maken hebben. Verzamel tijdens je bezoek aan deze plekken zoveel mogelijk goede hints. Met deze hints zul je uiteindelijk de geheimen achter de weeskinderen ontdekken! Op het Dwalen in Utrecht internetplatform komen alle hints over de karakters samen en schrijf je met je groepje iedere dag een stukje over je ontdekkingen in jullie digitale dagboek. In ruil voor het oplossen van de opdrachten krijg je regelmatig een QR-code overhandigd. Het enige wat je hoeft te doen is van deze code een foto te maken met je mobiele telefoon. De hint zal dan automatisch naar je telefoon en het Dwalen in Utrecht- platform worden verzonden. Je kunt tijdens het spel ook zelf hints naar het digitale platform sturen door middel van Twitter. De getwitterde hints kun je vervolgens in je Twittervenster op het internetplatform kunnen terugvinden.

Spelregels Je groepje bestaat uit vijf personen. Op het moment dat een van de groepsleden een dag ziek is, dienen de andere groepsleden de zieke leerling door middel van het dagboek op de hoogte te houden van de gebeurtenissen. Ieder groepje krijgt één mobiele telefoon mee. Met deze mobiele telefoon kan er middels Twitter contact maken met het internetplatform. Vernieling of diefstal van het toestel wordt bestraft met een boete van €50,-. Je dient een positieve houding aan te nemen en deel te nemen aan alle opdrachten. Jij en je groepje dienen je aan het begin 8:30 uur en aan het eind 15:00 uur aan- en af te melden bij de leraar.

Dwalen in Utrecht

2

hulpmiddelen Tijdens het spel maak je gebruik van de volgende middelen:

Een mobiele telefoon: Iedere groep heeft één telefoon met camera –en Twitterfunctie tot zijnbeschikking.De dagopdrachten: bij aanvang van iedere projectdag krijg je een startopdracht. Deze opdrachtenleiden je groep naar de verschillende locaties toe.Het internetplatform: Iedere projectdag begint en eindigt op dit platform.Tijdens het dwalen zal jeregelmatig contact leggen met het platform door middel van de mobiele telefoon.

internetplatform Dit platform vormt de basis van het spel. Het adres van het Dwalen in Utrecht-platform is: http://hetweeshuis.ning.com. Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord die je aan het begin van het project hebt ontvangen. Iedere groep heeft op het platform beschikking over zijn eigen afgesloten groepspagina: je slaapkamer. In deze slaapkamer worden alle hints en vorderingen van je groep bijgehouden. Per dwaaldag zullen hier de instructies over de activiteiten van die dag komen te staan. Ook is er op het platform de mogelijkheid om foto’s en video’s van je dwaaldagen te posten. In de woonkamer, de beginpagina van het platform die voor iedere groep toegankelijk is, vind je algemene informatie zoals de spelregels en het verhaal van Dwalen in Utrecht.

3

Dwalen in Utrecht

winnen! Bij het oplossen van de opdrachten krijgt je groepje bij een goed antwoord een correcte hint over de identiteit van een weeskind, maar bij een fout antwoord een ‘valse’ hint. Wie aan het eind van het spel de meeste goede hints heeft verzameld wint het spel! Hierbij nog een aantal tips om te winnen: Wees voorzichtig met de andere groepen die op zoek zijn naar dezelfde hints! Verzend de hints die jullie groepje heeft gevonden naar de afgesloten groepspagina. Pas op: hints uitwisselen met andere groepen heeft geen zin, wie weet hebben zij een valse hint te pakken! Puzzel alleen met je eigen groepje de goede identiteiten uit. Op de laatste middag van het spel, is het de bedoeling dat jij en je groep vertellen wat jullie ontdekt hebben. Met behulp van het Dwalen in Utrecht internetplatform presenteer je met je groepje jullie ontdekkingen. De winnaars van Dwalen in Utrecht krijgen een leuke prijs!

noodnummer In het geval van nood bel je met het onderstaande telefoonnummer:

06 254 67 564

Dwalen in Utrecht

4

Related Documents