Informatiebrochure Dwalen In Utrecht

  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Informatiebrochure Dwalen In Utrecht as PDF for free.

More details

  • Words: 1,032
  • Pages: 12
Dwalen in Utrecht Het geheim van het St. Elisabeth Weeshuis

Informatie

inhoud Voorwoord Doel van het project Het spel Multimediaal Meer weten?

1

Dwalen in Utrecht

voorwoord Het is 1713. De ‘Vrede

van Utrecht’*

heeft zojuist een einde gemaakt aan een lange reeks oorlogen. Gedurende deze periode is een groot aantal mensen

omgekomen en

werden diverse bevolkingsgroepen verdreven uit hun woonplaats. Naast deze gebeurtenissen

honger en de Pest de bevolking in Feest ter ere van de Vrede van Utrecht een beklemmende greep. Het is in deze tijd dat vijf weeskinderen hielden de

opgroeien in het Sint Elizabeth Weeshuis te Utrecht. De weesjes zijn op verschillende manieren hun ouders

kwijtgeraakt. Nu de vrede is

gesloten en het veilig is om op zoek te gaan naar hun afkomst, sluiten de vijf kinderen een pact.

Ze starten een gezamenlijke zoektocht naar hun grootste geheim: de

eigen identiteit.

De kinderen helpen elkaar hiermee met als doel het

geheim van het Sint Elisabeth Weeshuis te

ontrafelen. De vijf weeskinderen

* Op 11 april 1713 is in Utrecht de Vrede van Utrecht gesloten, een belangrijk moment in de geschiedenis van Europa omdat voor het eerst in de geschiedenis na een lange periode van oorlogen in Europa vrede tot stand kwam door diplomatie.

Dwalen in Utrecht

2

voorwoord Dwalen in Utrecht is een meerdaags

multimediaal

project in samenwerking met Stichting Vrede van

Utrecht. Het programma is bedoeld voor leerlingen van de eerste klas van de middelbare school. Het project biedt een

educatieve zoektocht door Utrecht gebaseerd

op historische feiten en culturele activiteiten.

Logo van de stichting ‘Vrede van Utrecht’

In dit spannende educatieve project staan vijf

weeskinderen van het Sint Elisabeth Weeshuis in Utrecht centraal. Deze kinderen hebben ieder hun eigen levensverhaal. Zij geven hun geschiedenis echter niet zomaar bloot. Om erachter te komen wat de weesjes hebben meegemaakt, zullen de leerlingen eerst andere

geheimen moeten ontrafelen.

Dwalen in Utrecht omvat een interactief project Dwalen in Utrecht: één groot mysterie!

spanning en mysterie. Dé manier om leerlingen bewust te overgoten met een sausje van

maken van hun vaderlandse geschiedenis.

3

Dwalen in Utrecht

doel

Het hoofddoel van Dwalen in Utrecht is het versterken van het

historisch- en cultureel besef van jonge middelbare scholieren. Het spelenderwijs ontdekken van de omgeving waarin ze opgroeien vormt hier een essentieel onderdeel van. Het project richt zich specifiek op deze doelgroep, omdat kinderen zich in deze

levensfase los maken van hun

ouders, meer activiteiten met vrienden ondernemen en een eigen

identiteit ontwikkelen.

Het project laat de leerlingen op een

leuke en spannende manier kennis maken met de geschiedenis van hun leefomgeving. Het project bevat tevens een

wedstrijdelement

dat leerlingen

uitgedaagt de concurrentiestrijd met elkaar aan te gaan. Dit wedstrijdonderdeel is een belangrijk instrument binnen het project om leerlingen te enthousiasmeren en te Doel: versterken historisch besef

motiveren.

Winnen als motivatie

Dwalen in Utrecht

4

spel vijf personen. Binnen deze samenstelling krijgt iedere leerling een weeskind toegewezen. Vanaf dat moment is het de bedoeling dat de scholieren de geheimen achter de identiteit van hun Om te beginnen wordt de klas ingedeeld in groepjes van

weeskind ontrafelen. Deze mysteries zijn verspreid over verschillende

culturele lokaties

in Utrecht. Tijdens de zoektocht

naar de identiteit van het weeskind doet de leerling kennis op over de

geschiedenis

en het

culturele aanbod van Utrecht.

Het achterhalen van de identiteit van de weeskinderen kan alleen

samenwerking met de andere groepsleden. Door middel van opdrachten en het bezoeken van verschillende culturele instellingen leren de worden verwezenlijkt in

scholieren Utrecht kennen vanuit verschillende invalshoeken.

5

Dwalen in Utrecht

spel De groepjes krijgen iedere dag een aantal

deelopdrachten die zij gezamenlijk

moeten voltooien. Hierbij maken ze gebruik

media, zoals applicaties via de mobiele telefoon en hetinternet. De hoofdopdracht is om uiteindelijk zoveel mogelijk correcte hints te van verschillende

Vind de hint in een museum!

verzamelen over de identiteit van de weesjes en deze samen te voegen. Het groepje met het grootste aantal goede hints en opgeloste opdrachten wint. Het project wordt afgesloten met een wervelende

interactieve show

waarin het winnende groepje wordt aangewezen. De winnaars ontvangen een leuke en bij het project passende

prijs.

Mobiele telefoons als spelonderdeel

Dwalen in Utrecht

6

multimediaal

De leerlingen maken tijdens Dwalen in Utrecht gebruik van twee soorten media: het

internet en mobiele telefonie. De basis van het project wordt gevormd door een internetplatform van waaruit alle leerlingen het spel starten. Elke groep krijgt hier een

persoonlijke pagina toegewezen. Op deze pagina kunnen de verzamelde hints en ondernomen activiteiten in Het interactieve platform van Dwalen in Utrecht

dagboekvorm

worden bijgehouden.

De leerlingen beginnen en eindigen iedere projectdag op deze site en zullen ook tijdens de culturele activiteiten contact houden met het platform. Zij doen dit door middel van

Twitter, een applicatie waarmee

boodschappen met de mobiele telefoon naar het internetplatform kunnen worden verstuurd.

hint#1: De vader van Hendrick is erg rijk!

Dwalen in Utrecht

Twitter: de connectie tussen mobiel en internet

7

Dwalen in Utrecht

multimediaal Tijdens het uitvoeren van de opdrachten wordt er tevens gebruik gemaakt van

QR Codes. Deze codes stellen de kinderen in staat om de gevonden informatie bij de opdrachten om te zetten naar hints op het

online

http://hetweeshuis .ning.com

Dwalen in Utrecht

spelplatform. Dit werkt als volgt: de leerlingen krijgen tijdens de activiteiten verschillende opdrachten en

Met QR codes antwoorden

omzetten in hints vragen waarop zij antwoord moeten geven. In ruil voor het antwoord ontvangen zij een QR Code. Van deze code

wordt een

foto

gemaakt met de mobiele telefoon. De telefoon stuurt

vervolgens de foto naar het

online spelplatform. Is het antwoord

juist, dan ontvangt de groep de goede hint over de identiteit van hun weeskind, bij een fout antwoord zullen zij onjuiste informatie ontvangen.

wisselwerking tussen de fysieke en digitale leeromgeving. De combinatie van nieuwe Er is tijdens het spel dus een constante

media toepassingen en educatie op het gebied van historie en cultuur maakt Dwalen in Utrecht een

uitdagend en leerzaam project.

Dwalen in Utrecht

8

meer weten? Voor meer informatie over het project Dwalen in Utrecht kunt u terecht op: www.dwalen-in-utrecht.blogspot.com U kunt tevens een e-mail sturen naar: [email protected] Ons postadres is: Dwalen in Utrecht Korte Lauwerstraat 8G 3512 VE Utrecht

9

Dwalen in Utrecht

Dwalen in Utrecht

10

Related Documents